Profesionalne usluge

Pružamo pravne usluge u brojnim pravnim područjima.

Pravo na nekretninama i investicije

Kontaktirajte nas

Pružamo profesionalnu podršku u upravljanju i zaštiti nekretnina naših klijenata, zahvaljujući iskustvu i stručnosti našeg tima.

Našim radom možemo pomoći pojedincima i pravnim osobama da se kreću u sigurnom i mirnom okružju tijekom stjecanja, odnosno raspolaganja imovinom. Povjeravamo sve moguće kritične točke te pružamo savjetodavnu pomoć vlasnicima, korisnicima nekretnina i investitorima u realizaciji njihovih poslovnih poduhvata, uz izradu i pribavu dokumenata potrebnih za realizaciju istog.

Pratimo, savjetujemo i zastupamo naše klijente u svim fazama realizacije njihovih investicija, na brojim područjima djelovanja. U svim slučajevima surađujemo sa vještacima i drugim specijaliziranim stručnjacima, u cilju pronalaženja najboljih mogućih rješenja koja mogu omogućiti nastavak i dovršenje investicije.

Među uslugama koje pružamo, izdvajamo:

1. Upravljanje i zaštita nekretnina
- uređenja međuvlasničkih odnosa,
- razvrgnuća suvlasničkih zajednica te etažne podjele,
- provođenje pojedinačnih zk ispravnih postupaka,
- pokretanje postupaka osnivanja služnosti puta, vodova i drugih stvarnih i osobnih tereta na nekretninama,
- sudjelovanje u izvanparničnim i parničnim postupcima pred sudovima (smetanje posjeda, stjecanje prava vlasništva (npr. dosjelošću) i dr.) usmjerenim na zaštitu ili stjecanje imovine te uređenje odnosa između vlasnika i trećih osoba.

2. Pravni promet nekretninama
- pribavljanje svih potrebnih informacija o nekretninama (zemljišnoknjižno, katastarsko, prostorno-plansko stanje, provjera zabilježbi i dr.),
- sastavljanje potrebnih predugovora i kupoprodajnih ugovora te ugovora o zakupu, najmu, osnivanju prava građenja, zamjeni nekretnina,
- provedba upisa u zemljišne knjige,
- u postupcima pravnog prometa nekretninama surađujemo sa sudskim vještacima i procjeniteljima, geodetima te poreznim savjetnicima s ciljem pružanja kvalitetne i potpune usluge.

3. Realizacija investicija i drugih projekata
- pribavljanje svih potrebnih informacija o nekretninama i mogućnostima gradnje i ulaganja (zemljišnoknjižno, katastarsko, prostorno-plansko stanje, provjera zabilježbi, komunalna opremljenost, uvjeti gradnje, pribava potrebnih suglasnosti i dr.),
- sastavljanje ugovora o projektiranju i izgradnji te ugovora potrebnih za stjecanje prava izvođenja radova na realizaciji projekta,
- sastavljanja ugovora o poslovnoj suradnji, investiranju i sl.,
- u postupcima realizacije investicija surađujemo sa sudskim vještacima i procjeniteljima, geodetima, projektantima te poreznim savjetnicima s ciljem pružanja kvalitetne i potpune usluge,
- zastupamo investitore u postupcima ishodovanja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole te u postupcima izmjene ili dopune prostornih planova.

VAŠ SLJEDEĆI KORAK?

Zatražite konzultacije.

Savjetujte se sa pravnim stručnjakom.
KONTAKTIRAJTE NAS